viernes, 21 de octubre de 2016

4. Identitat digital professional


Serà important que tinguem una presència digital a la xarxa en un futur?

La identitat digital és el perfil que anem creant sobre nosaltres mateixos, sumant-hi la informació que altres perfils poden penjar, modificar, observar, etc. Cada cop els perfils a les xarxes es creen des de més joves, la qual cosa comporta que siguem menys conscients de la informació que hi publiquem i per tant més vulnerables. Per tant la identitat digital és bastant complexa i difícil de controlar i sempre queda un record a les xarxes sobre nosaltres que anomenem petjada digital. En conclusió és molt difícil ser conscients de la nostra identitat i presència digital, per molta cura que en tinguem.

Actualment en l' àmbit laboral s'utilitza la identitat digital per escollir els millors perfils, per aquest motiu és important vigilar el que publiquem i tenir en compte que no només apareix el que publiquem nosaltres sinò que qualsevol persona que escrigui el nostre nom apareixerà com a resultat de búsqueda i això formarà part de la nostra identitat digital. No només és important el que publiquem de cara a l'àmbit laboral sinò que es important per a la resta d'àmbits. Per tant, nosaltres creiem que si que és important que tinguem una presència digital a la xarxa de cara al futur.
jueves, 20 de octubre de 2016

Realitat augmentada aplicada a l'educació primàriaHola amics/gues! Com cada divendres però avui amb l’ajuda d’un altre grup (el grup 6), hem realitzat una recerca basada en l’ús de la realitat augmentada en l’àmbit educatiu.  Hem descobert dues aplicacions molt útils de les quals podem treure molt de profit a la hora d’ensenyar un nou contingut als alumnes de primària. La primera aplicació s’anomena Planetas realidad aumentada, aquesta app ens permet veure tots els planetes com si els alumnes fossin astronautes. Hi podem trobar el sistema solar i moltes coses mes! Esta disponible per Android i no hi ha necessitat de descarregar cap objectiu, nomes necessitem un requadre colorit i enfocar-li la càmera. Amb aquesta aplicació podem treballar amb els alumnes la temàtica dels planetes i d’aquesta manera fer-la més visual i entretinguda. Mitjançant aquesta aplicació els alumnes podran apropar-se als planetes i descobrir un munt de curiositats d’una forma molt real.


Seguidament, us presentem l’aplicació Aumentaty Author”, on hi podem trobar una infinitat de camps de treball; però nosaltres en centrarem en l’estudi del cos humà i tots els aspectes que treballaríem en la classe de biologia. Amb l’ús d’aquesta app els alumnes podran veure d’una manera molt directa i real com esta distruibuit el nostre esquelet i quines característiques i peculiaritats té. D’aquesta manera podem convertir la classe de biologia humana en una activitat diferent, sorpresent i útil per als nens/es ja que al utilitzar la realitat augmentada els alumnes mostren més interès i curiositat i això alhora els beneficia.


viernes, 14 de octubre de 2016

3. Pissarres digitals interactives (PDI)Com ja sabem, la principal causa de fracàs escolar es deu a la desmotivació. Gràcies a les noves tecnologies es pot aconseguir millorar la motivació. Per què la utilització de les PDI sigui útil, hem de tenir en compte que cal una formació tècnica dels docents, i que aquests siguin capaços d'adaptar la seva metodologia a aquesta eina. A més, és important ser creatiu per poder elaborar materials didàctics que motivin l'alumnat. Cal diferenciar dos tipus de pissarres digitals, les interactives i les que no ho són. La pissarra digital consisteix en un canó que reflecteix la imatge de l'ordinador sobre una pantalla/pissarra. La pissarra digital interactiva (PDI) ens permet interactuar amb la imatge, ja que el canó projecta sobre una pissarra interactiva que està connectada amb l'ordinador. Les imatges es poden controlar a través d'un llapis, marcador o simplement amb el dit.


Les PDI fomenten un aprenentatge conjunt de l'àmbit visual, auditiu i tàctil. Són una eina neta i atractiva i això afavoreix la motivació de l'alumnat i també dels docents. A més, permeten molta participació i interacció, per part dels nens i nenes. Moltes escoles han optat per implantar aquesta nova eina tecnològica a les aules perquè els permet educar amb metodologies que fomenten el treball cooperatiu, per grups, o individual de la mateixa manera. També és còmode per als mestres poder reutilitzar les activitats, adaptar-les, fer-hi variacions per anar millorant, etc. Per altra banda, també hi ha inconvenients, com la despesa econòmica que suposa. A vegades poden sorgir problemes informàtics que no ens permetin fer-ne ús.