sábado, 1 de octubre de 2016

1. Alfabetització multimodal i competència digital

Iniciem la primera entrada al nostre blog amb un tema que hem treballat a classe. Es tracta dels textos multimodals, però sabem que és un text multimodal? Els textos multimodals són sistemes semiòtics que el que pretenen són mitjançant la combinació de diferents modes a la vegada crear un text. Aquests tipus de textos poden ser en viu, en paper o digital i en són exemples de textos multimodals els anuncis, una presentació de Power Point o d'altres. Aquests faciliten l'aprenentatge ja que són més dinàmics i entenedors. L'alfabetització multimodal s'ha portat a l'escola i els professors l'han aplicat a l'aula.


Els textos multimodals ens ajuden a desenvolupar el nostre pensament crític, ja que en un text multimodal hem de seleccionar aquella informació que trobem més important i més útil per la comprensió del text. Amb aquests tipus de texts podem transmetre el contingut educatiu als nens i nenes amb molta més facilitat, ja que mitjançant imatges, sons, vídeos, etc... els infants captaran la informació que és més rellevant, l'assimilaran amb més facilitat i els serà més fàcil aprendre. Per tant, gràcies a la tecnologia, els recursos per ensenyar han crescut.
No hay comentarios:

Publicar un comentario