sábado, 1 de octubre de 2016

2. Noves formes d' aprendre a l' era digital.

PROFESSORS DEL SEGLE XXI

A la sessió d'avui, divendres 30 de setembre, hem treballat les noves formes d'aprendre a l'era digital que consisteixen a ser competents en nous aspectes que fins al moment no havien estat necessaris per a l'alumnat i el professorat. Davant del gran abast que tenim d'informació cal que tinguem pensament crític i ser capaços de distingir i seleccionar quina informació és vàlida, ja que a la xarxa tothom pot publicar continguts que no estiguin contrastats i per tant, que no siguin del tot fiables. Cal que siguem creatius, enriquir-nos de la relació alumnat-professorat, innovar, etc. Com hem vist a l'aula, per ser bons docents a l'era digital és necessari que fem servir la tecnologia com un recurs per l'aprenentatge i per això hem de saber adaptar la nostra metodologia per poder aprofitar totes les possibilitats que ens donen les noves tecnologies.


També hem parlat sobre l'escletxa digital. Aquesta, és la diferència entre qui disposa de recursos digitals i qui no. Això, en l'àmbit educatiu es veu en les diferències entre centres que compten amb tecnologies a l'aula. Aquesta escletxa provoca desigualtats a l'hora de dur a terme l'aprenentatge encara que l'educació hauria de ser igual per a tothom. Avui dia, tenim molta oferta de materials digitals i no cal triar els més punters si un que ho és menys ja cobreix les necessitats dels alumnes i professors. Una de les coses bones que ens proporcionen les noves tecnologies, és que a partir de l'autoaprenentatge podem aprendre a fer-les servir per mitjà de l'assaig-error que consisteix en aprendre a partir de l'experiència personal.

20 idees clau per construir l'escola del S.XXI

No hay comentarios:

Publicar un comentario