viernes, 14 de octubre de 2016

3. Pissarres digitals interactives (PDI)Com ja sabem, la principal causa de fracàs escolar es deu a la desmotivació. Gràcies a les noves tecnologies es pot aconseguir millorar la motivació. Per què la utilització de les PDI sigui útil, hem de tenir en compte que cal una formació tècnica dels docents, i que aquests siguin capaços d'adaptar la seva metodologia a aquesta eina. A més, és important ser creatiu per poder elaborar materials didàctics que motivin l'alumnat. Cal diferenciar dos tipus de pissarres digitals, les interactives i les que no ho són. La pissarra digital consisteix en un canó que reflecteix la imatge de l'ordinador sobre una pantalla/pissarra. La pissarra digital interactiva (PDI) ens permet interactuar amb la imatge, ja que el canó projecta sobre una pissarra interactiva que està connectada amb l'ordinador. Les imatges es poden controlar a través d'un llapis, marcador o simplement amb el dit.


Les PDI fomenten un aprenentatge conjunt de l'àmbit visual, auditiu i tàctil. Són una eina neta i atractiva i això afavoreix la motivació de l'alumnat i també dels docents. A més, permeten molta participació i interacció, per part dels nens i nenes. Moltes escoles han optat per implantar aquesta nova eina tecnològica a les aules perquè els permet educar amb metodologies que fomenten el treball cooperatiu, per grups, o individual de la mateixa manera. També és còmode per als mestres poder reutilitzar les activitats, adaptar-les, fer-hi variacions per anar millorant, etc. Per altra banda, també hi ha inconvenients, com la despesa econòmica que suposa. A vegades poden sorgir problemes informàtics que no ens permetin fer-ne ús.No hay comentarios:

Publicar un comentario