viernes, 21 de octubre de 2016

4. Identitat digital professional


Serà important que tinguem una presència digital a la xarxa en un futur?

La identitat digital és el perfil que anem creant sobre nosaltres mateixos, sumant-hi la informació que altres perfils poden penjar, modificar, observar, etc. Cada cop els perfils a les xarxes es creen des de més joves, la qual cosa comporta que siguem menys conscients de la informació que hi publiquem i per tant més vulnerables. Per tant la identitat digital és bastant complexa i difícil de controlar i sempre queda un record a les xarxes sobre nosaltres que anomenem petjada digital. En conclusió és molt difícil ser conscients de la nostra identitat i presència digital, per molta cura que en tinguem.

Actualment en l' àmbit laboral s'utilitza la identitat digital per escollir els millors perfils, per aquest motiu és important vigilar el que publiquem i tenir en compte que no només apareix el que publiquem nosaltres sinò que qualsevol persona que escrigui el nostre nom apareixerà com a resultat de búsqueda i això formarà part de la nostra identitat digital. No només és important el que publiquem de cara a l'àmbit laboral sinò que es important per a la resta d'àmbits. Per tant, nosaltres creiem que si que és important que tinguem una presència digital a la xarxa de cara al futur.




No hay comentarios:

Publicar un comentario