lunes, 7 de noviembre de 2016

6. Flipped Classroom

Coincidint amb la unitat de Flipped Classroom, aquesta vegada no hem fet l'entrada al blog després de fer la sessió, sinó abans. Ara ho explicarem millor... La metodologia "flipped classroom" consisteix a invertir la classe perquè sigui més efectiva. Tradicionalment, a l'escola el o la mestra fa la seva explicació, i després mana deures per a casa, en canvi, amb la classe invertida, els deures a casa són visualitzar o llegir les explicacions per a després, a classe, fer les activitats. D'aquesta manera aconseguim aprofitar més el temps que estem a l'aula amb el professor/a, ja que és aquest el que ens ajudarà a resoldre els dubtes, ens podrà explicar millor i més personalment, ja que l'explicació de base ja tothom l'haurà rebut a casa. D'aquesta manera, són els alumnes qui pren més importància a classe, i no el professor.

Hi ha molts avantatges en utilitzar aquest mètode a les aules, com per exemple l'aprenentatge basat en els problemes, el cooperativisme (el treball en equip és una de les parts claus), l'aprenentatge basat en l'alumnat i no en el professor, l'aprenentatge actiu, l'accés als continguts, etc. S'han fet diferents estudis sobre aquesta metodologia a l'hora de treballar a classe i tots han donat uns resultats positius i amb una gran satisfacció per part dels alumnes, tot i això, encara es creu que se'n poden fer molts més per acabar de millorar aquesta tècnica. Amb tot això en traiem la conclusió que ha estat gràcies als grans avenços de la tecnologia que em pogut aplicar a les aules el "Flipped Classroom".

No hay comentarios:

Publicar un comentario