domingo, 27 de noviembre de 2016

11. Disseny i creació de materials educatius amb base tecnològica

A classe em treballat i em après sobre els dissenys i creacions de materials educatius amb base tecnològica. Una de les principals característiques d'aquest apartat és la Training Material Development guide, en aquesta guia hi destaquem l'apartat on ens explica que els processos de dissenys són sempre dividits amb passos i fases per tal de fer segur que els controls i les proves són duts a terme en el moment adequat per evitar qualsevol temps llarg i costós que consumeix modificacions al final. Hi ha quatre parts importants en el moment de dissenyar, aquestes 4 parts les anomenem les 4C: clarity (claredat: s'ha de tenir clar el que volem treballar), consistency (un cop em començat el projecte l'hem d'acabar de les mateixes condicions), capacity (capacitat) i commitment (compromís).

Per altra banda, també em parlat sobre la 
OER (open education resources) que són uns recursos educatius oberts per a l'ensenyament, l'aprenentatge o la recerca que en els quals tothom pot accedir-hi, ja que es troben en domini públic o bé que han estat publicats amb una llicència de propietat intel·lectual que permet que se'n faci un ús lliure. Aquests no s'han de confondre amb la open education, que és un moviment global que vol aportar educació de qualitat. En conclusió, es tracta de crear un material educatiu que inclogui la tecnologia, fer projectes amb les TIC (aplicacions que serveixin per treballar diferents assignatures, codis QR, realitat augmentada, geolocalització, xarxes socials, jocs, etc.) A més, veiem clarament que a diferència dels llibres de text, tota la informació és contínuament revisada i actualitzada. Amb l'objectiu de què les escoles ja no estiguin limitades per la seva ubicació o per la quantitat de dinars que disposa.


No hay comentarios:

Publicar un comentario